Værdier

KUK i Korsør - godt humør.

Modig

Vi går foran indenfor vores felt og kan lide at tænke stort, nyt og fremadrettet. Inspiration og nysgerrighed er en vigtig drivkraft og vi afsøger gerne nye muligheder i vores daglige arbejde. Vi er trygge ved at vise handlekraft og tage initiativ – og værdsætter også, når andre gør det.  

Tydelig

Vi gør os umage med, at al kommunikation er tydelig og til at forstå og lægger vægt på at der er sammenhæng mellem ord og handlinger. Vi deler vores viden, inddrager og anerkender hinanden, så forventninger er afstemte og alle ved, hvilke mål vi vil opnå og hvorfor.  

Kompetent

Vi har et højt fagligt niveau og ser det som en fælles opgave at yde service af bedst mulig kvalitet. I respekt for den enkelte, viser vi tydeligt at vi har tillid til hinandens kunnen. Vi engagerer os og tager sammen ansvar for helheden og opgavernes løsning.  

Anerkendende

Vi anerkender hinanden og er tolerante. Tolerance betyder at vi giver og forventer en gensidig accept af hinanden. Vi møder hinanden på tværs af kulturer ud fra et ønske om indlevelse. Vi er troværdige i vores livsglæde.  

Engageret

Vi er motiverede og fagligt kompetente. Vi har tillid til os selv og hinanden. Dermed har vi overskud til at søge udvikling ud fra en nysgerrighed baseret på indlevelsen i børnenes og de unges hverdag. Vi har situationsfornemmelse i forhold til børnenes og de unges behov. Vi kan skabe energi ved at være tilstede.  

– med glæde

Vi er bevidste om, at et godt arbejdsmiljø er en forudsætning for motivation, trivsel og glæde i vores arbejdsdag. Vi ser det positive først og gør vores bedste for at skabe en god dag for alle, både kolleger, brugere og borgere.  

- med ansvarlighed

Vi er loyale over for hinanden som kolleger og som nærværende voksne i forhold til børnene og de unge. Loyalitet betyder at vi i respekt for hinanden udviser ærlighed. Vi tager ejerskab i forhold til den daglige opgaveløsning og er grundige og tro mod de aftaler, vi indgår. Vi prioriterer et miljø og et fællesskab, hvor vi tager vare på os selv og hinanden. Vi giver og søger faglig sparring hos hinanden. Vi er bevidste om vores rolle som kulturbærere og rollemodeller. Vi vil hinanden.