Pædagogisk arbejde

Vi vil gerne kendes for at skabe

  • Den tryghed, der er grundlæggende for at kunne skabe positive udviklingsbetingelser for den unge.
  • Udviklingsbetingelser, der er så alsidige som muligt indenfor de rammer, der er til rådighed.

Vi vil gerne kendes for at lære unge

  • At mestre de sociale regler og normer, der gælder i det sociale samvær.
  • At blive ansvarsbevidste over for egne handlinger.
  • At få indflydelse på eget liv og bidrage til fællesskabet.
  • At hjælpe, forstå, tage hensyn til hinanden og passe på fælles værdier.

Vi vil gerne kendes for at styrke

  • Den unges karakter og personlighed
  • Den enkelte og gruppen gennem kreative og fysiske aktiviteter, der er udfordrende og alderssvarende.
Siden er sidst opdateret 4. september 2019