KUK's historie

KUK er en institution med en meget lang historie og mange traditioner. Læs vores lille historiske sammendrag.

Ideen til at starte en ungdomsklub i Korsør fødtes i efteråret 1958 i AOF – Arbejdernes Oplysnings Forbunds lokalafdeling. Bestyrelsen herfor indbød bl.a. FO - Arbejdernes Fællesorganisation til et møde, og i fællesskab nedsattes et arbejdsudvalg. Efter flere mislykkede forsøg, om at skaffe husly til klubben, lykkedes det at få en aftale i stand, om i aftentimerne at benytte lokaler i den daværende Teknisk skole, Jens Baggesensgade 10. 

Starten på KUK

Hermed var starten gået til det, som vi i dag kalder KUK.

KUK – forkortelsen for Korsør Ungdomsklub holdt indvielsesfest den 25. november 1961, og fra kun at bruge lokalerne i aftentimerne udvidedes aktiviteterne i takt med at Teknisk skole forlod bygningen, og i 1964 besluttede Korsør kommune at købe bygningen af Teknisk skole til den store sum af 142.000 kr. I 1967 startede en fritidsklub i eftermiddagstimerne for børn over 7 år, og i 1978 udvidedes aktiviteterne til at have heldagsåbent fra kl. 06.00 – 17.00 for fritidsklubbørn.

KUK blev en fritids- og ungdomsklub

1. august 1990 skete der en radikal ændring for den selvejende institution KUK. Korsør Kommune havde besluttet at etablere skolefritidsordning – SFO'er ved alle kommunale skoler, og følgen af dette blev, at KUK blev en kombineret institution bestående af:

 • En fælles leder.
 • SFO i henhold til paragraf 3, stk. 4 i Folkeskoleloven og dermed underlagt skolebestyrelsen for Korsør Bys skole.
 • Junior – og ungdomsklub i henhold til Folkeoplysningsloven og driftsoverenskomst med Korsør Kommune.
 • De to bestyrelser indgik i foråret 1991 en samarbejdsaftale.

KUK blev en SFO

I de næste 17 år fungerer KUK, som en kombineret institution med børn og unge i alderen 6 til 17 år, med en fælles leder.

1. august 2008 skete der igen en radikal ændring for den kombinerede institution KUK. Korsør Kommune blev sammenlagt med Slagelse Kommune. Slagelse Kommune besluttede, at ændre lovgrundlaget for klubberne, og en ændring af Kuks struktur, og følgen af dette blev.

 • Opdeling af økonomien. 1 SFO leder og 1 Klub leder.
 • SFO'en flyttede over på Baggesenskolen.
 • SFO i henhold til Folkeskoleloven og dermed underlagt skoleleder og skolebestyrelsen for Baggesenskolen.
 • Junior – og ungdomsklub i henhold til Dagtilbudsloven.

KUK blev en Junior- og ungdomsklub 

I dag betjener KUK således

 • Juniorklub, 4. klasse: 50 pladser
 • Juniorklub, 5.-7. klasse: 60 pladser
 • Ungdomsklub, 7. klasse - 17 år: 150 pladser 
Siden er sidst opdateret 2. august 2019