Grøn smiley

Arbejdstilsynet har tildelt KUK en grøn smiley. Det betyder, at KUK ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet.

Den grønne smiley er også et signal til omverdenen om, at der er orden i arbejdsmiljøet.